Staż absolwencki z Urzędu Pracy

Staż z Urzędu Pracy to często wykorzystywana forma zatrudnienia studentów. Udział w programie stażowym wziąć mogą osoby bezrobotne do 25. roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie od upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej i nie ukończyły 27 lat. Rozpocząć staż mogą jedynie osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego. Staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Program stażu

Staż absolwencki realizowany jest na podstawie programu określonego w umowie na staż. Program ten powinien być realizowany z uwzględnieniem możliwości pracodawcy, a także predyspozycji, wykształcenia, doświadczeń stażysty. Ważne jest, aby przygotowany program stażowy zawierał: zawód, który praktykowany ma być podczas stażu, informację o zadaniach wykonywanych przez stażystę, rodzaj kwalifikacji możliwych do uzyskania, wskazanie opiekuna, który będzie prowadził i wspierał merytorycznie skierowanego na staż bezrobotnego.

Rozwiązanie umowy

Bezrobotny skierowany na staż może wystąpić o rozwiązanie umowy stażowej w przypadku uchybień w realizowaniu programu stażu. Rozwiązanie umowy następuje po uwzględnieniu stanowiska pracodawcy. Również pracodawca może rozwiązać umowę o odbycie stażu i pozbawić tym samym stażystę dalszej możliwości realizowania programu. Możliwe jest to gdy: stażysta ma więcej niż 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności; narusza obowiązki, w szczególności stawia się do wykonywania obowiązków stażowych pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków psychotropowych.

O przysługującym urlopie, ograniczeniach czasu pracy i innych kwestiach wynikających z rozporządzenia na temat stażów absolwenckich przeczytasz w artykule "Staż absolwencki" w serwisie strefaHR (obecnie zfśs.pl).

Zobacz także:

Artykuł pochodzi z serwisu zfśs.pl i został wykorzystany za zgodą redakcji
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas:polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.