Praktyka studencka

Praktyka studencka może być dobrym sposobem na zaznajomienie się z rynkiem pracy i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, które z pewnością będzie przydatne w późniejszej karierze. Podczas praktyk możesz wykonywać pracę, która pozwala rozszerzyć Twoje kompetencje i umiejętności oraz umożliwia Ci samodzielne wykonywanie zadań, pod okiem opiekuna.

Jak to działa?

W przyjęciu studenta na praktykę nie jest wymagane pośrednictwo Urzędu Pracy, czy uczelni, a pracodawca sam decyduje o przyjęciu praktykanta. Ważne jest, aby ukończył on gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie miał jeszcze 30 lat. Jeżeli w trakcie odbywania praktyk osiągnie ten wiek, praktyka nie zostaje przerwana i może być kontynuowana do końca trwania umowy. Nie jest także wymagane, aby praktykant posiadał polskie obywatelstwo, wystarczy że obcokrajowiec ma ukończoną szkołę równorzędną do polskiego gimnazjum.

Praktyka płatna i bezpłatna

Przepisy prawa nie narzucają odpłatności praktyki, co oznacza, że strony mogą ustalić nieodpłatny lub płatny charakter pracy, ale w tym wariancie wynagrodzenie nie może być ustalone wyżej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2011 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1386 zł brutto, a na praktyce nie możesz zarobić więcej niż 2772 zł brutto miesięcznie. Twój pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek z tytułu praktyk.

Warunki umowy i kwestie prawne

W wypadku praktyki absolwenckiej świadczonej nieodpłatnie, umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili i przez dowolną ze stron. Jeżeli praktykant otrzymuje wynagrodzenie, umowa może być rozwiązana, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy dokonane powinno być na piśmie. Dodatkowe informacje na ten temat, wzór umowy o praktykę studencką oraz informacje z ustawy o praktykach absolwenckich znajdziesz w artykule praktyka studencka w serwisie zfśs.pl.

Czas trwania praktyki

Praktyka zawodowa nie może być dłuższa niż 3 miesiące i w myśl regulacji nie można dwukrotnie odbyć praktyki w tej samej firmie. Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Praktykant ma również prawo do nie mniej niż 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Praca

Artykuł pochodzi z serwisu zfśs.pl i został wykorzystany za zgodą redakcji
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas:polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.