Zwrot podatku dla studenta a ulga dla młodych w PIT

Zerowy PIT dla młodych funkcjonuje już kilku lat i jest to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia. Od wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenie czy praktyk absolwenckich przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego, do kwoty wyznaczonej limitem (85 528 zł w roku podatkowym). Oznacza to, że pracodawca nie opłaca tego podatku, przez co wynagrodzenie studenta jest wyższe. Co jednak z corocznym zwrotem podatku, do którego wielu studentów było przyzwyczajonych po złożeniu formularza PIT?

Formularz PIT-37
Formularz PIT-37

Zwrot podatku, który często uzyskiwali studenci przed zmianą przepisów podatkowych, wynikał z kwoty wolnej od podatku. Jest to kwota, do której dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym. Jeśli pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek od każdej wypłaty, to po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego PIT często okazywało się, że mamy nadpłatę podatku. Zwrot, zależny od wysokości kwoty wolnej i naszych zarobków w poprzednim roku, wędrował na konto studenta. Najczęściej było to kilkaset złotych. Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, o czym przeczytasz poniżej.

Czy z ulgą dla młodych dostaje się zwrot podatku?

Po wejściu w życie zerowego PIT-u dla młodych, płatnik (czyli pracodawca) nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia osób do 26. roku życia. Oznacza to, że Twoje wynagrodzenie jest wyższe, ponieważ nie zostaje pomniejszone przez PIT, i więcej zostaje w Twojej kieszeni. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy i nie trzeba składać żadnego oświadczenia swojemu pracodawcy. Dlatego jeśli w poprzednim roku uzyskałaś bądź uzyskałeś wynagrodzenie objęte ulgą, podatek po prostu nie został zapłacony i nie ma podstaw do uzyskania zwrotu. Jednym słowem, w zdecydowanej większości przypadków pracy studenta, podatek na mocy zwolnienia nie jest pobierany, więc nie będzie jego zwrotu.

Chcesz zmienić konto bankowe? Sprawdź, gdzie możesz zyskać premię za otwarcie rachunku w naszym porównaniu kont dla młodych.

Bez PIT dla młodych – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje na temat zerowego PIT dla młodych, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest ulga dla młodych w PIT i kto z niej korzysta

Ulga dla młodych to zwolnienie przychodów z PIT (podatku dochodowego) dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody:

  • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich,
  • z tytułu stażu uczniowskiego,
  • z zasiłków macierzyńskich.

Warto zwrócić uwagę, że ulgą nie są objęte przychody z tytułu umowy o dzieło oraz działalności gospodarczej (jeśli masz firmę).

Zwolnione z podatku są zarobki do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, a zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników (czyli na przykład jeśli masz więcej niż jedną umowę zlecenie).

Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Płatnik, czyli pracodawca, nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT, a stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika (czyli Ciebie) – nie jest potrzebne składanie w tej sprawie żadnego oświadczenia, po prostu liczy się wiek (do ukończenia 26 lat).

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli np. gdy pracujesz na umowę o pracę).

Czy trzeba składać zeznanie roczne PIT korzystając z ulgi dla młodych?

W sytuacji, gdy uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą (nie przekraczają limitu kwoty i jest to na przykład zlecenie lub umowa o pracę), wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Aby konieczne było złożenie zeznania, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

  • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (na przykład umowa o dzieło),
  • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • chcesz skorzystać z ulgi na dzieci,
  • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), bo występują u Ciebie okoliczności wymienione wyżej, to musisz w nim wykazać również przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Na stronach ministerstwa możemy znaleźć przykładową sytuację dotyczącą składania PIT:

Poza przychodami z pracy (w całości objętymi ulgą na etapie poboru zaliczek na podatek), podatnik nie uzyskał w roku podatkowym innych przychodów. Czy musi złożyć zeznanie podatkowe skoro nie korzysta z innych ulg i nie musi żadnej zwracać?

Odpowiedź: Nie, podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Ten przykład będzie miał zastosowanie dla zdecydowanej większości pracujących studentów. Jeśli jednak z jakiegoś (wspomnianego wyżej) powodu jesteś zobowiązany(a) do złożenia PIT, termin, w którym należy to zrobić to od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie zerowego PIT dla młodych, więcej informacji znajdziesz na podatki.gov.pl oraz na stronach Ministerstwa Finansów.

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 03.02.2023 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.