Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne studenta

Posiadając status studenta i wykonując pracę na podstawie umowy zlecenie, Twój pracodawca ma prawo do nieco innego rozliczania składek niż w przypadku osób, które nie studiują. Przedstawiamy artykuł wyjaśniający wszystkie wątpliwości z tym związane.

Wynagrodzenie studenta do 26 roku życia, wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie polega ubezpieczeniom społecznym i pracodawca nie odprowadza z tego tytułu składek społecznych ani zdrowotnych. Osoby ze statusem studenta, ale mające 26 lat i więcej podlegają już pełnym składkom ZUS.

Student, czyli kto?

Studentem jest każda kształcąca się osoba na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także na studiach jednolitych z zaznaczeniem, że:

  • studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, które zakończone są uzyskaniem tytułu inżyniera lub licencjata;
  • studia drugiego stopnia to studia magisterskie zakończone zdobyciem tytułu magistra lub mu równorzędnego;
  • jednolite studia magisterskie to takie, które zakończone są uzyskaniem tytułu magistra lub mu równorzędnego.

Od kiedy jest się studentem?

Student pierwszego roku nabywa prawa od daty immatrykulacji, czyli wpisania osoby na listę studentów i złożenia ślubowania, kończy je w dniu złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku kierunków lekarskich w dniu ostatniego egzaminu. Status studenta zostaje odebrany również w momencie skreślenia osoby z listy studentów. Powyższe zapisy dotyczą wszystkich studentów niezależnie od systemu studiów tj. dzienne, wieczorowe, zaoczne czy eksternistyczne. Nie jest również ważne czy osoba jest studentem polskiej czy zagranicznej uczelni.

Konto studenckie

Urlop dziekański

W przypadku skorzystania przez studenta z urlopu od zajęć zgodnie z zasadami, które szczegółowo oznaczone są w regulaminie studiów, zachowuje on prawa studenta i w dalszym ciągu podlega przepisom szczególnym, które wyłączają obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Również w trakcie wakacji student utrzymuje swój status i wykonując zlecenie w oparciu o umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom.

Zmiana statusu

W celu sprawnego funkcjonowania zalecane jest przyjęcie oświadczenia zleceniobiorcy, w którym potwierdza bycie studentem oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania, gdy status ten ulegnie zmianie.

W momencie, gdy osoba o statucie studenta podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, podlega pełnym składkom ZUS, przestają obowiązywać przepisy szczególne.

Cały artykuł wraz ze wzorem oświadczenia studenta do umowy zlecenia znajdziesz w tekście "Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne studenta" w serwisie strefaHR.pl (obecnie zfśs.pl).

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Praca

Artykuł pochodzi z serwisu zfśs.pl i został wykorzystany za zgodą redakcji
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.