Fundusze inwestycyjne – jak w nie inwestować?

Idea funduszu inwestycyjnego polega na tym, że pieniądze wielu osób tworzą wspólny majątek, który pozwala na osiąganie większych zysków, niż w przypadku pojedynczych inwestycji. To sposób na pomnażanie kapitału dla osób, które nie czują się na siłach albo nie mają czasu inwestować samodzielnie.

Fundusz inwestycyjny
Wykres zmian wartości funduszu

Kupując udziały w funduszu powierzasz swoje pieniądze w ręce profesjonalnych zarządzających, którzy dbają o jak największy zwrot z inwestycji. Oczywiście nie robią tego za darmo – od jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata za zarządzanie. W interesie funduszu jest to, aby osiągał jak najlepsze rezultaty, co pozwoli mu przyciągnąć jeszcze więcej klientów i zwiększyć zyski.

Dla kogo fundusze

Dla osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy i umiejętności albo po prostu nie czują się na tyle pewnie, by inwestować samodzielnie na przykład giełdzie, to dobra forma pomnażania kapitału. To także dobry sposób na rozpoczęcie swojej przygody z inwestowaniem – angażując pieniądze w fundusz będziesz zapewne na bieżąco śledzić jego wyniki oraz ogólną sytuację rynkową. Być może, dzięki temu, w dalszej perspektywie zdecydujesz się na inwestowanie na własny rachunek.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze różnią się od siebie przede wszystkim poziomem ryzyka oraz tym, w jaki sposób (i w co) lokują powierzony kapitał. W związku z tym wyróżnić można co najmniej kilkanaście typów funduszy, jednak dla początkującego inwestora najważniejszy będzie podział na trzy podstawowe kategorie: fundusze ochrony kapitału (inwestujące głównie w obligacje), mieszane (inwestujące część środków w obligacje, część w akcje) i akcyjne (które, jak wskazuje nazwa, większość środków angażują w akcje). Są to nazwy umowne, dlatego w różnych źródłach możesz spotkać się z innym nazewnictwem, jednak dobrze oddają akceptowany poziom ryzyka.

Fundusze ochrony kapitału

Osoby, które szukają funduszu zapewniającego przede wszystkim utrzymanie posiadanego przez nich kapitału i nie akceptują możliwości straty choćby jego części, powinny zainteresować się funduszami ochrony kapitału. Zapewniają one stopę zwrotu z inwestycji zbliżoną do lokaty bankowej, a inwestują w papiery dłużne (bony skarbowe, obligacje) emitowane przez Skarb Państwa oraz podmioty o wysokiej wiarygodności.

Fundusze mieszane

Z funduszami mieszanymi wiąże się większe ryzyko, niż z funduszami ochrony kapitału. Zarządzający inwestują nie tylko w bezpieczne papiery dłużne, ale także akcje, które mogą być narażone na duże wahania kursu. Fundusze mieszane w okresie koniunktury osiągają najczęściej wyniki znacznie przewyższające fundusze ochrony kapitału, jednak podczas bessy (okresu dekoniunktury w gospodarce i spadków na giełdzie) mogą przynieść straty. Jest to jednak bardzo dobra forma inwestycji dla osób, które są skłonne ponieść umiarkowane ryzyko straty części środków, ale w zamian otrzymują możliwość uczestniczenia w zyskach związanych z giełdową hossą.

Fundusze akcyjne

Najbardziej ryzykownym typem funduszy, dającym jednocześnie możliwość uzyskania najwyższej stopy zwrotu podczas hossy, są fundusze akcyjne. Inwestują one zdecydowaną większość (lub całość) kapitału powierzonego przez klientów w akcje – zarówno polskie, jak i zagraniczne (to zależy już od konkretnej strategii inwestycyjnej). Fundusze akcji są dobrym wyborem dla osób chcących inwestować na giełdzie, jednak nie posiadających czasu i/lub wiedzy oraz umiejętności, by robić to samodzielnie. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę duże ryzyko, z jakim wiąże się angażowanie pieniędzy w tego typu fundusze, dlatego towarzystwa funduszy inwestycyjnych i banki nie zalecają ryzykownych produktów klientom chcącym zainwestować w krótkim bądź średnim terminie. Modelowa inwestycja w fundusz akcji powinna być zaplanowana na kilka lat i nastąpić po okresie spadków na giełdzie - kiedy ich cena jest na stosunkowo niskim poziomie. Należy wystrzegać się inwestowania w akcje i fundusze akcyjne w sytuacji, gdy giełda bije historyczne rekordy, a wśród inwestorów panuje hurraoptymizm.

Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte

Dzieląc fundusze pod względem formy uczestnictwa, można wyróżnić fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – do których przystąpić może każdy, nabywając jednostki uczestnictwa; oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) – posiadające określone kryteria przystąpienia do nich nowych członków i emitujące certyfikaty inwestycyjne, których nie można umorzyć tak, jak można to zrobić z jednostkami uczestnictwa.

Gdzie kupić fundusze?

Na rynku istnieje bardzo wiele instytucji finansowych, w których można kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niemal każdy bank ma w ofercie produkty TFI pochodzących z jego grupy kapitałowej – przykładem mogą być fundusze inwestycyjne ING, dostępne dla klientów tego banku. Udając się do konkretnego banku, z pominięciem pośredników, często możesz nabyć produkty inwestycyjne z niższą prowizją, lecz Twój wybór będzie ograniczony najczęściej do tych funduszy, które dystrybuuje bank i z którymi ma podpisaną umowę. Aby zwiększyć swój wybór i mieć ogląd na szerszy zestaw ofert, możesz samodzielnie poszukać funduszu dla siebie lub skorzystać z pomocy niezależnego doradcy.

Kupuj fundusze ze swojego konta bankowego

Fundusze możesz zakupić z poziomu bankowości internetowej, na przykład posiadając konto Inteligo lub eKONTO:

Umów się na spotkanie z doradcą

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, możesz umówić się na spotkanie z doradcą finansowym jednej z dwóch wiodących firm. Co ważne, takie spotkanie jest niezobowiązujące, czyli możesz wysłuchać tego, co ma do powiedzenia doradca i nie musisz dokonać zakupu. To Twoje święte prawo. Na spotkanie możesz umówić się używając poniższych formularzy:

Zobacz także:

redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 25.10.2013 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do .nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.