Bezrobotni absolwenci – po jakich studiach najciężej o pracę?

W 2013 roku bezrobocie wśród absolwentów wynosiło około 30% – szacowało Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Z kolei w 2015 roku spadło do niewiele niższego poziomu 21%, co i tak jest wynikiem lepszym niż w krajach Unii Europejskiej. Problemem z zatrudnieniem młodych jest powszechny (i to nie tylko w Polsce), ale są pewne kierunki studiów, po których szczególnie ciężko znaleźć pracę. Ponadto w Polsce ciągle wielu absolwentów pracuje tylko na krótkie umowy czasowe (wedle naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych jest to nawet 52% byłych studentów).

OPIS ZDJĘCIA
Szacuje się, że obecnie około 20% absolwentów uczelni wyższych pozostaje bez pracy

Zbyt dużo absolwentów studiów wyższych

Od lat słyszymy o nadprodukcji magistrów, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych. Faktycznie, w ostatniej dekadzie liczba studentów wzrosła o jedną piątą i dotyczy to głównie uczelni niepublicznych. Nadmiar absolwentów studiów wyższych potwierdzają dane z urzędów pracy - okazuje się, że kilka lat temu, pod koniec marca 2013 r. na listach bezrobotnych w urzędach pracy zarejestrowanych było aż 266,6 tysiąca bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem. Choć mało która branża nie narzeka na kryzys, to popularnością wśród pracodawców nie cieszą się zwłaszcza absolwenci kierunków humanistycznych.

Kierunki po których trudno znaleźć pracę w zawodzie

Politologia, psychologia, historia, filologia polska, filozofia, czy socjologia, ale także geografia to kierunki, po których ciężko znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie. Dzieje się tak m. in. ze względu na niż demograficzny, który powoduje kryzys zatrudnienia w oświacie – do tej pory to głównie szkoły i inne placówki dydaktyczne wchłaniały sporą część np. absolwentów pedagogiki. Według raportu przygotowanego w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego kierunki studiów z największym odsetkiem absolwentów nieaktywnych zawodowo to:

  • turystyka i rekreacja (28,2%),
  • socjologia (19,8%),
  • pedagogika (17,1%),
  • administracja (16,5%),
  • zarządzanie i marketing (16,3%),
  • oraz prawo (16,3%).

Dla przykładu na Pomorzu największy problem w 2013 roku ze znalezieniem pracy mieli właśnie geografowie, prawnicy, psycholodzy, poloniści, chemicy, socjolodzy i pedagodzy.

Brak praktycznych umiejętności

Osobom z wykształceniem humanistycznym zarzuca się, że same skazują się na bezrobocie ponieważ po wybranych kierunkach że nie posiadają praktycznych kompetencji, które mogą być atrakcyjne dla pracodawcy, a ponad to ich oczekiwania finansowe nie przystają do rynkowych realiów. Nie znaczy to oczywiście, że nie możesz wybrać któregoś z wyżej wymienionych kierunków, jednak, pamiętaj, że podczas studiów humanistycznych, konieczne jest nabywanie praktycznych umiejętności, które wcale nie muszą być związane z tym, co studiujesz. Jeśli jednak nie masz pomysłu, do czego studia humanistyczne mogą Ci się przydać, wybierz jeden z omówionych niżej kierunków, którego absolwenci nie narzekają na brak ofert.

Warto jednak pamiętać, że humanistów cechuje otwartość umysłu i zdolność do przystosowania się do różnych zawodów. Jeśli zdecydujesz się na taki kierunek – nie ograniczaj swoich planów. Spójrz na nowinki technologiczne, nowe sposoby komunikacji i powstające dzięki rozwojowi internetu najnowsze miejsca pracy takie jak specjalista PR, czy osoby zarządzające profilami na portalach społecznościowych lub specjaliści reklamy.

Ważne, aby czas studiów dobrze wykorzystać – liczą się nie tylko wiedza i dobra zabawa, ale przede wszystkim zdobywanie doświadczenia. Stąd warto angażować się w życie organizacji studenckich, takich jak na przykład NZS, ESN, AEGEE oraz brać udział w międzynarodowych wymianach.

Kierunki studiów niedostosowane do potrzeb rynku

Zdaniem specjalistów wysokiemu bezrobociu winny jest nie tylko niski wzrost PKB czy brak nowych inwestycji, ale również fakt, że uczelnie nie kształcą na potrzeby rynku, ale zgodnie z zainteresowaniem kandydatów. A tych na wymienione kierunki nie brakuje. Jednocześnie uczelniom zarzuca się, że utrzymywanie kierunków humanistycznych to dla szkół wyższych łatwy pieniądz, są one bowiem tańsze w nauczaniu studia techniczne. Nie brakuje głosów, że winny jest cały system kształcenia i nieatrakcyjne dla uczniów sposoby przekazywania wiedzy sprawiające, że już od najmłodszych lat fizyka i matematyka stają się zmorą uczniów.

Po jakich studiach jest praca?

Szkoda, bo to właśnie inżynierowie i technicy mają stosunkowo najmniej powodów do zmartwień przy poszukiwaniu zatrudnienia. Jak czytamy w najnowszych wynikach badań programu Bilans Kapitału Ludzkiego „Od kilku lat do najbardziej poszukiwanych pracowników należą: średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, elektrycy i elektronicy, pomoce domowe i sprzątaczki oraz robotnicy budowlani”. Co więcej, wśród absolwentów kierunków określanych przez rząd jako strategiczne bezrobocie jest wyraźnie niższe, niż w przypadku studiów humanistycznych (w nawiasie odsetek bezrobotnych absolwentów):

  • matematyka (3,1%),
  • budownictwo (4,2%),
  • fizyka (4,8%).

Problemów ze znalezieniem pracy nie mają również specjaliści z branży IT (ang. information technology – technologia informacyjna), czyli na przykład programiści, administratorzy sieci, aplikacji i baz danych, konsultanci IT, webdeveloperzy, czy graficy. Wśród absolwentów kierunków informatycznych bezrobocie oscyluje w granicach 6%.

Wiedza także po studiach

Dobrym sposobem zwiększenia swoich kwalifikacji są studia podyplomowe. Możesz za ich pomocą poszerzyć horyzonty wiedzy i umiejętności oraz zdobyć dodatkowe wykształcenie. Niestety studia te są płatne. Zwróć uwagę, że w czasach, w których ponad 30% młodych osób posiada dyplom uczelni wyższej, tytuł naukowy nieco traci na znaczeniu. Warto więc zdobywać praktyczne umiejętności. Dobrym sposobem jest zapisanie się na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez miejscowe centra edukacyjne (np. centrum kształcenia ustawicznego) lub niezależne szkoły.

Na wspomnianych kursach możesz nauczyć się wielu praktycznych umiejętności z zakresu technikum (popularne są kierunki takie jak technik informatyki, administracji i rachunkowości, ale coraz powszechniejsze stają się nietypowe specjalizacje np. opiekun medyczny, który otwiera możliwości pracy za granicą).

Pamiętaj jednak, że uczysz się nie dla dyplomów, lecz dla własnej korzyści. Każdą decyzje dokładnie kalkuluj, bo wbrew pozorom, będąc przytłoczonym „dorosłymi problemami życia codziennego” trudno znaleźć czas i chęci na dodatkową naukę.

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Strefa maturzysty

Agnieszka Zakrzewska, redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 14.05.2017 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.