Fundacja Ius Publicum

Fundacja Ius PublicumPolska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum powstała z inicjatywy praktyków i teoretyków prawa gospodarczego będących przedstawicielami ośrodków akademickich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, naukowej i badawczej w zakresie problematyki prawa publicznego, a w szczególności prawa konkurencji i regulacji sektorowej, jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi dziedzinami prawa. Urzeczywistnienie powyższych założeń ideowych Fundacji jest realizowane pod patronatem organizacji samorządowych i państwowych, przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. poprzez organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, konferencji, aktywność ekspercką, a także prowadzenie działalności wydawniczej Biblioteki Fundacji.

Dewizą Fundacji jest hasło “ad tueri regulation et concurrentia” – broniąc regulacji i konkurencji. Jest to wyraz zrównoważonego podejścia Fundacji i osób ją współtworzących do prawa i gospodarki, regulacji i deregulacji, państwa i rynku.

Więcej:

Strona internetowa Fundacji
Wywiad z założycielem Fundacji

Współpraca

Prowadzisz firmę lub serwis internetowy skierowany do studentów? Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, napisz do nas! Adres do korespondencji znajdziesz w zakładce kontakt.polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.